domingo, diciembre 18, 2005

Pares, profesors... i fills

L’educació dels nens a dintre i a fora de l’escola es tema de permanent debat. ¿On arriba els límits educatius dels professors i on els dels pares? ¿Han de corregir aquests les males conductes que assumeixen a casa o, en canvi, s’ha de buscar una col·laboració fluida entre pares i professors com a única forma per a una bona educació dels fills?

D’aquestes i d’altres qüestions ens farà cinc cèntims Laura Escayola, profesora de P3 i P4 del col·legi Paidos a Sant Fruitós de Bages.


- Bona tarda Laura, ¿Com es comporten els nens a classe? ¿Es difícil impartir disciplina?

Els nens i nenes quan estan a la classe mostren un bon comportament, ja que son molt conscients del seu rol i del les normes i hàbits de l’escola, tot i que no s’ha de deixar de banda el caràcter de cada infant, el qual es veu reflectit en el seus actes i és a partir del caràcter on es dificulta més o menys el fet de fer adquirir la disciplina de cada un, és a dir a l’hora del procés d’aprenentatge d’hàbits i normes. Un cop tenen interioritzat aquest aprenentatge…

-¿Consideres que ara son mes agressius en els seus actes o mes pacífics?

Crec que actualment la majoria de nens i nenes tenen un comportament més agressiu, sobretot quan no se surten amb la seva ja que normalment reaccionen picant.

- ¿Quins hàbits les ensenyeu quan estan a la escola?

Aquells que ajuden en el desenvolupament integral del infant, és a dir els hàbits de neteja, ordre, menjar… sempre amb la finalitat de fer els infants cada vegada més autònoms.

- ¿Ajuden els pares a la hora d’afiançar aquests hàbits? ¿En quins creus que deurien esforçar-se en ensenyar-li als nens?

En la majoria dels cassos existeix una interacció diària amb els pares, cosa ajuda a potenciar els hàbits, tant els de l’escola com els de casa, ja que la coordinació entre escola i família en aquesta edat es molt important. Tot i això sempre es veu reflectit un cert punt de consentiment per part dels pares, que tard o d’hora es veu reflectit en alguna ocasió.

- ¿Hi ha algun hàbit que consideres que deu ser d’exclusiva competència dels pares?

Crec que tots els hàbits son responsabilitat dels dos agents educatius, ja que per un bon desenvolupament integral hi ha d’haver una bona coordinació.

- ¿Venen molt influenciats per el que veuen a la televisió? ¿Per be o per malament?

La veritat es que venen força influenciats, no sempre cap a dolent, però si que es pot veure reflectit els programes o les preferències dels infants a partir del seu comportament a l’hora de realitzar el joc simbòlic o be la imitació.

- ¿Quina opinió et mereix la programació infantil? ¿Es realment divulgativa? ¿Creus que es necessari que els pares controlin tot el que veuen els nens?

La meva opinió sobre la programació infantil es força negativa, ja que la majoria de programes son agressius, dic la majoria perquè sempre podem trobar una minoria de programes educatius i que realment són productius per els nens i nenes, però sempre amb un percentatge molt baix. A partir d’aquí trobo superimportant que els pares controlin quina es la programació que miren els seus fills, i al mateix temps que siguin els mateixos pares els que miren la televisió amb ells. Ja que hi ha moltes famílies que utilitzen la televisió com a “cangur” perquè els suposa una comoditat: l’Infant esta quiet, entretingut i no molesta.

- ¿Consideres necessari que la programació infantil s’orienti a la formació del nen?

Considero que tindria que ser més educativa, pel fet que els nens i nenes ocupen gran part del temps lliure en mirar la televisió i els condiciona molt. Amb això no vull dir que hagi de ser una programació formativa però si educativa.

- ¿Com veus la integració en l’escola de la població immigrant? ¿Millora o empitjora?

La integració de la població immigrant crec que cada dia es un fet més normal per a tothom, i que amb el temps ha anat millorant, ja que la majoria d’immigrants s’incorporen ja a les escoles bressol, i aquest fet que provoca una actitud molt positiva d’integració i convivència.

- ¿Consideres que hi ha que aplicar mes esforços per realitzar una integració satisfactòria?

Actualment crec que s’ha millorat moltíssim i que cada vegada es destinen més recursos cap aquests infants.

- ¿I en la diferencia entre sexes, consideres que encara persisteixen els hàbits sexistes?

Els hàbits sexistes cada dia estan desapareixen mes, ja que la societat d’avui en dia te una mentalitat molt més oberta.

- ¿Quin es el mètode que apliqueu per explicar als nens de forma que entenguin les noves tendències socialment acceptades com la homosexualitat, la multiculturalitat, la igualtat de sexes, etc?

Tots aquest temes si no es troben reflectits en alguna família la veritat es que es treballen molt superficialment ja que els nens i nenes son molt petits, tot i que si ens trobem en algun cas directe se’n parla com si fos el mes normal del mon.

- ¿Cap a on crees que te que anar encaminada la educació del futur?

La educació del futur deuria anar encaminada mes capa al comportament de las persona i la educació diària, ja que considero mes important que uns nens sàpiguen comportar-se en qualsevol lloc o circumstancia de la vida quotidiana que no tingui molts coneixements intel·lectuals i sigui una mal educació.

- Moltes gracies per el teu temps.

0 Comments:

Publicar un comentario

Links to this post:

Crear un enlace

<< Home